Sứ mệnh phát triển

Suốt những năm qua, cùng với đà phát triển của đất nước, dây cáp điện được xem là một mặt hàng chủ lực trong việc truyền tải điện năng đi khắp mọi miền đất nước nhằm góp phần đưa đất nước Việt Nam tiến đến một nền công nghiệp hiện đại, xã hội văn minh. Công ty TNHH Đại Long rất vinh dự tham gia vào những công trình, những dự án mang tính Quốc gia và thắng những lô thầu Quốc Tế do Công Ty Điện Lực 3 tổ chức ...